Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi prawne jest ustalane z każdym klientem indywidualnie i dostosowane do jego potrzeb, koniecznego nakładu czasu pracy oraz stopnia zawiłości zleconej sprawy.

W Kancelarii obowiązują następujące sposoby ustalenia wynagrodzenia:

 • Wynagrodzenie ryczałtowe
 • Wynagrodzenie godzinowe
 • Wynagrodzenie za sukces
 • Porada prawna

 • Wynagrodzenie ryczałtowe

  W rozliczeniach z Klientami jest formą najczęściej stosowaną. System wynagrodzeń oparty na indywidualnie ustalanych ryczałtach ma zastosowanie w przypadku udzielania pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych jako klientów indywidualnych, jak również na rzecz klientów biznesowych.

  Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi w określonym przez strony zakresie (np. za prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, za przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy itp.)

  W odniesieniu do Klientów, którzy potrzebują stałej obsługi prawnej, wynagrodzenie może mieć także formę ryczałtu miesięcznego z limitem godzin określonym przez strony i dostosowanym do indywidualnego zapotrzebowania Klienta.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kancelaria stosuje wynagrodzenie godzinowe, które określane jest w oparciu o rzeczywisty czas pracy i ustaloną z Klientem stawkę godzinową.

  Kancelaria określa należne wynagrodzenie w oparciu o czas pracy spędzony efektywnie nad realizacją danego zlecenia.

  Klienci otrzymują na bieżąco informację o wykonanych na ich rzecz usługach wraz z rozliczeniem czasu pracy poświęconego na wykonanie powierzonych zadań.


  Wynagrodzenie za sukces

  Dodatkowe wynagrodzenie na rzecz Kancelarii jest uzależnione od pozytywnego wyniku osiągniętego w konkretnej sprawie. Ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym i ma zastosowanie szczególnie w sprawach odszkodowawczych oraz przy windykacji należności.


  Porada prawna

  Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi od 50 do 200 zł, zależnie od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.

  W celu uzyskania wyceny dotyczącej konkretnego zagadnienia prawnego zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

© 2016 Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Bazeli-Janczak. All Rights Reserved | Realizacja Soft-PC