E-porady

Porady prawne przez Internet oferowane Klientom Kancelarii pozwalają w krótkim czasie otrzymać szczegółowe wyjaśnienie interesującego Państwa zagadnienia prawnego. Zapraszamy do skorzystania z E-porady.Formularz kontaktowy

Jak skorzystać z E-porady ?


W celu skorzystania z e-porady należy przesłać zapytanie na udostępnionym przez Kancelarię formularzu kontaktowym opisując wszystkie istotne okoliczności faktyczne danej sprawy. Należy wypełnić wszystkie pola formularza. W celu prawidłowego wykonania zlecenia Kancelaria może zwrócić się do Klienta o przesłanie dodatkowych informacji lub dokumentów. Na wskazany w formularzu adres e-mail przesyłana będzie cała korespondencja.

Po otrzymaniu zapytania, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych, Kancelaria prześle na podany w formularzu adres e-mail lub powiadomi telefonicznie Klienta o wysokości wynagrodzenia i przewidywanym czasie udzielenia odpowiedzi albo poinformuje, że nie podejmie się wykonania tego zlecenia.

Skierowanie na adres Kancelarii zapytania prawnego jest bezpłatne i nie zobowiązuje Klienta do zlecenia usługi.

Wynagrodzenie należne Kancelarii za wykonanie usługi prawnej jest płatne przez Klienta z góry przelewem na rachunek bankowy Kancelarii o nr: 66 1050 1735 1000 0092 1494 2659.

Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, Kancelaria przystępuje do realizacji zlecenia. W ustalonym wcześniej terminie na adres e-mail wskazany w formularzu zostanie wysłana wyczerpująca porada prawna. Jeśli z przedstawionych przez Klienta informacji będzie wynikało, że udzielenie rzetelnej odpowiedzi za pośrednictwem e-porady jest niewystarczające, Kancelaria poinformuje o tym Klienta i umożliwi podjęcie decyzji o współpracy z Kancelarią w innej formie. W razie konieczności przedłożenia przez Klienta dodatkowych informacji lub dokumentów, termin wykonana usługi ulega wstrzymaniu do czasu udzielenia tych niezbędnych informacji lub przesłania dodatkowych dokumentów. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii udzielonej na podstawie niepełnego lub niedokładnego stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta bądź nieprawidłowo sformułowanego pytania lub zagadnienia prawnego.

© 2016 Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Bazeli-Janczak. All Rights Reserved | Realizacja Soft-PC